Yeni Ürünler Geliştirme ve Pazara Sunma: Nasıl Başarılı Olunur Eğitimi Cadem Akademide Gerçekleşti!

“Öğrenen organizasyon yaratıcıdır; bireyler işletmeleri yeniden oluştururlar.” Cadem Akademi bu bilinçle, tüm paydaşlarımızın İş Geliştirme ve Ar-Ge Birimlerini de kapsayacak şekilde etkinlikler düzenliyor. Ürün Geliştirme ve Tasarım uzmanlarının yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak ilk hedefimiz. Bu hedef doğrultusundan ilk eğitimimizi gerçekleştirdik. Ürün Geliştirme ve Mühendislik Tasarım Birimleriyle beraber “Yeni Ürün Nasıl Geliştirilir” yol haritasını çıkardık.

Devamı →

Genel Katılıma Açık Eğitimler Başlıyor

Cadem Akademi olarak birikimlerimizi ve tecrübemizi daha geniş kitleler ile paylaşmak, sürekli gelişime inanan profesyonellere güvenilir bir destek sağlamak amacıyla genel katılıma açık programlar hazırladık. Eğitimlerimiz bir “Teorik” ve  “Yöntemler” öneren atölye çalışmaları biçimindedir. Bir başka deyişle, katılımcılar eğitimden ayrılırken, teorik bilgiyi bilmekle kalmayıp, aynı zamanda beraberlerinde hayata geçirebilecekleri yöntemler ve araçları da götürürler. Eğitimlerimiz sektörün gerçeklerine uygundur çünkü eğitim ...

Devamı →