Cadem Akademi’nin Felsefesi

Cadem Akademi yetişkin öğrenme ilkelerini temel alan, bireylerin öğrendiklerini içselleştirmeleri ve dönüştürerek yeni bilgi ve deneyimlerin ortaya çıkmasını amaçlayan, eğitim konularında bireylerde yalnızca bilgiyi değil davranış ve tutumu değiştirmeyi de hedefleyen, öğrenme konusunda kendini sürekli sorgulayan bireyler yetiştirerek kişisel gelişime katkı sağlayan, yaşam boyu öğrenme davranışı kazandırmayı ve bu doğrultuda öğrenenlere sürekli rehberlik yapmayı hedefler.

Hedef ve Kalite Politikası

Türkiye’de mühendislik, yeni ürün geliştirme, AR-GE çalışmaları ve üretim sektöründeki eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen Cadem Akademi eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetleri aşağıdaki hedef ve kalitede yapmayı görev bilmiştir.

  • Hizmet verdiğimiz tüm bireyler ve tüm paydaşlarımızı gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerin merkezine koymak,
  • Uygulamalı AR-GE çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri yoluyla yerel ve ulusal ekonomik gelişmeye destek olmak,
  • Etkin ve kaliteli öğretim gerçekleştirmek, yaşam boyu öğrenme anlayışını geliştirerek öğrenen bireyler ve öğrenen örgüt yaratmak,
  • Katılımcıların mesleki niteliklerini, uzmanlık alanımıza giren konulara tam hakimiyet ve üst düzeyde gelişmesini sağlamak,
  • Butik eğitim anlayışı ile Terzi usulü eğitimlerde kurumlara özel içerikler hazırlamak,
  • Başta hizmet verdiğimiz kurumlar olmak üzere, paydaşlarımıza katma değer yaratacak hizmetler sunmak. Hizmetin katma değeri, doğrudan geri bildirim yolu ile izlenmesini sağlamak,
  • Bilgi birikimini sosyal sorumluluk projeleri ile değerlendirmek, mühendislik ve tasarım alanında ilerlemek isteyen gençlerle iş birliği içerisinde olmak,
  • Tüm paydaşlarımızın akademi faaliyetlerine getirdikleri önerini dikkate almak, katılımını sağlamak,
  • Hizmet verdiğimiz tüm bireylerin ve paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini her zaman en hızlı, en doğru ve en kaliteli şekilde karşılayarak memnuniyetlerini arttırmak, hizmet kalitemizi tüm faaliyetlerimizde sürekli olarak iyileştirmek ve hedeflediğimiz başarıyı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ederek en yüksek verimliliği sağlamaktır.