Üretim Planlama ve Kontrol Yaklaşımları

EĞİTİM YERİ : Cadem Akademi Üsküdar/Beylerbeyi
EĞİTİM TARİHLERİ : 8 – 9 Şubat 2017
EĞİTİM SAATİ : 10:00 – 16:30
EĞİTMEN : Doç.Dr. Murat BASKAK

Temel üretim plânlama ve stok yönetimi yaklaşım ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların optimal düzeyde kullanımının temin edilmesi ve satış-üretim-tedarik arasında uygun bir dengenin kurulmasıdır.

Eğitim hem kuramsal, hem de sayısal olacak şekilde günlük endüstriyel yaşamdan örneklerle birlikte ve gerektiğinde görsellik kullanılarak verilecektir.

Planlama, Üretim, Depo, Sevkiyat, Satın alma ve Lojistik Bölümü Çalışanları.

 1. Üretim ve Üretim Sistemleri
 • Üretim Kavramı
 • Üretim Sistemi
 • Üretim Sistemlerinin Özellikleri
 • Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
 • Üretim Yönetimi Kavramı
 • Üretim Plânlama ve Kontrol
 1. Talep Plânlama
 • Talep Tahmini Kavramı ve Üretim Plânlamadaki Önemi
 • Talep Tahmini İlkeleri
 • Talep ve Arz Plânlama
 • Talep Tahmini Aşamaları
 • Talep Plânlama İle İlgili İşletme Bölümleri
 • Talep Tahmini Yöntemleri
 1. Toplu Üretim Plânlama ve Ana Üretim Çizelgeleme
 • Toplu Üretim Plânlama (Uzun Vâdeli Plânlama) [Sezgisel ve Analitik Yaklaşımlar]
 • Ana Üretim Çizelgesinin Oluşturulması (Orta Vâdeli Plânlama)
 1. Malzeme Yönetimi ve Stok Kontrol
 • Stok ve Envanter Kavramları
 • Stok Çeşitleri
 • Stok Devir Hızı
 • Stok Maliyetleri (Elde Bulundurma, Elde Bulundurmama)
 • Stok Kalemleri İçin ABC Analizi
 • Bağımsız Talebe Dayanan Stok Sistemleri
 • Ekonomik Sipariş ve Ekonomik Üretim Miktarlarının Belirlenmesi
 • Güvence Stoğu ve Sipariş Verme Düzeyinin Belirlenmesi
 • Bağımlı Talebe Dayanan Stok Yönetimi: Malzeme Gereksinim Plânlaması (MRP)
 1. Kapasite Plânlama
 • Kapasite Tanımı
 • Kapasite Ölçümü
 • Kapasite Plânlama Süreci
 • Kaynak (Yatırım) Plânlaması
 • Kaba Kapasite Plânlama
 • Kapasite Gereksinim Plânlaması (Sonlu ve Sonsuz Kaynak Durumları)

Doç.Dr. Murat BASKAK, 20.2.1967 İstanbul doğumludur. 1978’de 50. Yıl Süheyla Artam İlkokulu’nu, 1981’de Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nu, 1984’te Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirmiştir. 1988’de İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 1991’de İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 1991’de aynı programda doktora öğrenimine başlayan BASKAK, “Çok Modelli/Ürünlü Montaj Hatlarının Dengelenmesi İçin Yeni Bir Model ve Çözüm Yöntemi” adlı doktora tezini Mayıs-1998’de sunarak, “Doktor” ünvanını almıştır. 2015 yılında Üretim Yönetimi alanında “Doçent” ünvanını almıştır. İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1989-1998 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1998 Aralık ayından bu yana ise aynı bölümde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli zaman aralıklarında toplam 5 yıl bölüm başkan yardımcılığı ve 1 yıl dekan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılından beri İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi İTÜSEM’de “Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı’nın 2008 yılından beri koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Üretim Planlama ve Kontrol, Bakım Yönetimi, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Yeşil ve Tersine Lojistik konularında çalışmaktadır. “Stratejiden Uygulamaya Tesis Tasarımı” ve “Üretim Plânlama ve Kontrol” başlıklı birer kitabı, ulusal ve uluslararası makaleleri ve bildirileri vardır.

 • Kurumsal ve bireysel eğitim katılım ücretleri için buraya tıklayınız
 • Öğle yemeği, çay-kahve, eğitim kitap veya dokümanları ücrete dahildir.
 • Tüm programlar sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.
 • Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.