Endüstri Sektöründe Satın Alma Yönetimi

Satınalma profesyonellerinin tüm dünyada kabul gören satınalma yönetim stratejileri öğrenerek, şirketlerinin maliyetlerini düşürmesi yolu ile karlılıklarını arttırması. Bu eğitim sonunda katılımcılar satınalma süreçlerini, fiyatı ve tedarikçilerini daha etkin ve verimli hale getirebileceklerdir.

 • Endüstri Sektöründeki Satınalma Profesyonelleri
 • Satış Profesyonelleri
 • Kariyerini Satınalma’da Yapmak İsteyen Profesyoneller ve Öğrenciler

Stratejik Satınalma ve Kategori Yönetimi

 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Satınalma Sisteminin Kurulması
 • Satınalma Kategori Yönetiminin Kurulması
 • Satınalma’da SWOT Analizi ve Benchmarking Uygulamaları
 • Satınalma’da Süreç Yönetimi ve Performans Kriterleri
 • Satınalmanın Organizasyonunun Yapılandırılması

Tedarikçi Yönetimi

 • Doğru Tedarikçiyi Seçme Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Optimal Tedarikçi Profilinin Belirlenmesi
 • Optimal Tedarikçi Sayısının Belirlenmesi
 • Tedarikçi Değerlendirme ve Takip Sistemlerinin Kurulması
 • Tedarikçi Geliştirme Stratejileri ve Uygulanması
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) ve Uygulanması
 • Tedarikçi Ödüllendirme Sistemlerinin Kurulması
 • Tedarikçi Risk Analizi (SRA) ve Uygulanması
 • Tedarik Zinciri Sistemlerinin Satınalma’da Kullanılması

Sözleşme Yönetimi

 • Satınalma Sözleşmesinde Yer Alan Maddelerin Belirlenmesi
 • Taslak Satınalma Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Sözleşmede Dikkat Edilecek ve Kritik Noktaların Belirlenmesi
 • Sözleşmedeki Kritik Maddeler
 • Sözleşmelerde Risk Analizinin Yapılması
 • Sözleşmedeki Kanun Maddelerinin Tespit Edilmesi
 • Dış Kaynak Kullanımının Tespit Edilmesi

Fiyat Yönetimi

 • Optimal Satınalma Fiyatının Tespit Edilmesi
 • Incoterms Maddeleri ve Maliyete Etkisinin Belirlenmesi
 • Ödeme Yöntemlerinin Maliyete Etkisinin Belirlenmesi
 • Toplam Maloluş Maliyetinin Hesaplanması
 • Satınalma’da Maliyet Düşürme Tekniklerinin Uygulanması
 • Fiyat Müzakere Strateji ve Taktiklerinin Belirlenmesi

Stratejik Satınalma Teknikleri

 • ERP’lerde ve SAP’deki Satınalma Maddelerinin Kullanılması
 • e-RFx ve e-Satınalmanın Uygulanması
 • ISO9000 ve TS16949’daki Satınalma Maddelerinin Uygulanması
 • Stratejik Satınalma Raporlarının Hazırlanması
 • Satınalma Bütçesinin Hazırlanması

Gürkan Hüryılmaz www.gurkanhuryilmaz.com

 • Kurumsal ve bireysel eğitim katılım ücretleri için buraya tıklayınız
 • Öğle yemeği, çay-kahve, eğitim kitap veya dokümanları ücrete dahildir.
 • Tüm programlar sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.
 • Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.